Waar gaat het om? (zie ook Standpunten)


De politieke partij Hart van Barendrecht (HvB) wil de belangen behartigen van de burgers van Barendrecht. De partij wil “bouwen” aan de welvaart en het welzijn van de burgers.

Mensen willen vrij zijn om hun eigen lot te bepalen en eigen keuzes te maken. Het gegeven dat we met elkaar samenleven, soms de krachten bundelen en soms soleren, vaak dezelfde belangen hebben en gezamenlijk risico’s kunnen spreiden, maakt dat we een aantal zaken collectief kunnen regelen en met afspraken willen bevestigen.

Om deze zaken te regelen kiezen we vertegenwoordigers en een gemeentebestuur; hetgeen echter niet automatisch betekent dat daarmee een vrijbrief is gegeven om maar te “doen” wat men wil. Bij het maken van plannen is voortdurend contact en instemming en draagvlak van de burgers nodig.

Hoe moet het beter?
Steeds weer ervaren we dat “Den Haag” allerlei belangrijke keuzes maakt en besluiten neemt waarvan de gewone burger niets wist. En de gemeente doet dit ook.

Neem de Kinderopvangtoeslag, waarvan de bedoeling was om ouders te ondersteunen in de kosten van kinderopvang, maar wie had ooit voorzien dat er zulke ernstige problemen zouden ontstaan? De oorzaak is slecht bestuur en veel te ingewikkelde uitvoering.

Neem de windmolens. Prima idee om energie op te wekken, maar natuurlijk niet midden tussen de woonwijken met verstoring van de leefomgeving.

Neem belasting. Logisch dat de collectief geregelde zaken geld kosten, maar dat geeft je niet het recht om onaangekondigd de gemeentebelasting met 10% te verhogen.

Neem de woningmarkt. Het is duidelijk dat er behoefte is aan meer woningen, maar zoveel als 3500 woningen bijbouwen alleen al in Barendrecht, kan niet de oplossing zijn van dat landelijke probleem. Alle gemeenten zullen een deel voor hun rekening moeten nemen en dan kom je eerder uit op ongeveer 300 extra woningen.

Neem de klimaatproblematiek. Nederland moet “van het gas” af. Tegelijkertijd zien we dat in buurlanden men juist overgaat van olie en kolen naar gas. Het is heel makkelijk om zoiets te roepen en natuurlijk moeten de Groningers geholpen worden, maar dit soort veranderingen lukt echt niet in drie jaar. Moet Nederland vooroplopen met het overschakelen naar minder CO2-uitstoot en moet Barendrecht vooroplopen daarbij?  Nederland is een klein landje en levert een zeer kleine bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Vooroplopen heeft geen enkele zin, het gaat juist om wereldwijde gezamenlijke afspraken die controleerbaar zijn.

Samengevat
Het uitgangspunt van de partij HvB is dat ieder mens waardevol is. Iedereen telt mee, met speciale aandacht en solidariteit voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Het bestuur van de gemeente moet duidelijk zijn naar de burgers en met goed begrijpbare oplossingen en keuzes komen, zodat draagvlak ontstaat. Het HvB heeft geen banden met de “Haagse” partijen en is dus onafhankelijk en is dus echt vóór de belangen van Barendrecht. De partij wordt dus niet gedwongen om rekening te houden met de landelijke politieke agenda van de gevestigde partijen.