HvB-Standpunten en Programma

Standpunten:

  • Weg met de pasjes voor de ondergrondse afvalbakken
  • U krijgt de belasting-verhoging van 2021 terug.
  • De opbrengst van de ENECO-verkoop krijgt u terug.
  • Moeten er in de woonwijken grote wind-turbines komen?
  • Mogen we zelf onze burgemeester kiezen?
  • Moeten er 3500 woningen bij komen?
  • Hebben we 6 wethouders nodig als 3 ook kan? 
  • Hebben we 30 raadsleden nodig als 20 ook kan? 
  • Moet Barendrecht bestuurlijk samengaan met Albrandswaard en Ridderkerk?
  • Bent u het eens met subsidies (uw belastinggeld !) zoals voor de Kunst-club en de Bridge-club?

Weg met de pasjes voor de ondergrondse afvalbakken.
In de afgelopen tijd zijn er pasjes verstrekt waarmee de ondergrondse afvalbakken moeten worden geopend. Dit is heel onhandig en werkt in de hand dat men zijn afval op een andere plek gaat lozen. Bovendien is het niet eerlijk voor diegenen die in een flat wonen en geen plek hebben voor grote kliko’s. Het is ook niet gewenst dat iedereen met zijn afvalzakken naar de milieu straat gaat rijden of het plastic afval bij het groene afval mengt. Er moeten juist geen belemmeringen zijn voor het wegbrengen van afval.

U krijgt de belasting-verhoging van 2021 terug.
Moet de gemeente-belasting steeds hoger worden?
De gemeente-belasting werd zonder aankondiging verhoogd met ongeveer 10% terwijl de (coalitie) partijen vóór de verkiezingen beloofden dat ze tégen verdere verhoging zijn. Ook voorgaande coalities met de EVB verhoogden de belasting jaar op jaar.
HvB zal deze verhoging terugdraaien, u krijgt de verhoging van 2021 teruggestort en in de komende 4 jaar zullen we de belasting verlagen!

De opbrengst van de ENECO-verkoop krijgt u terug.
Onlangs is een deel van het bedrijf ENECO verkocht en is de opbrengst verdeeld over de eigenaren waaronder de gemeente Barendrecht. Jaren geleden is met uw belasting-geld het bedrijf Eneco gefinancierd en opgebouwd. Nu een groot deel van Eneco is verkocht is er 18 miljoen euro bijgeschreven. Dit moet verdeeld worden onder de Barendrechtse belasting betalers. Bij een korte enquête bleek overduidelijk dat de grote meerderheid van Berendrecht hier voorstander van is. De coalitie-partijen zijn al bezig om het geld aan allerlei andere zaken uit te geven en zij houden dus geen rekening met wat de burger wil. 

Moeten er in de woonwijken grote wind-turbines komen?
Er zijn plannen om midden in ons zo dichtbevolkte woongebied enorm grote molens (wind-turbines) te plaatsen. Dit zijn wilde ideeën van GroenLinks en de Haagse politiek, ondertussen bekend van de Kinder Opvang Toeslag praktijken. Ze maken wetten die de burgers mangelen met ernstige gevolgen en waar de burgers niet over kunnen meepraten. De molens worden nog hoger dan de Euromast en maken flink lawaai. Dit terwijl we de Maasvlakte speciaal hebben aangelegd voor bedrijven en industrie zoals deze wind-turbines. In het hele land komen burgers in opstand tegen deze plannen omdat het leef- en woonplezier wordt verziekt. Onlangs zijn op de plek waar molens moeten komen meer dan 1000 bomen gekapt. Als u geloofde dat GroenLinks uw leefomgeving wel zou beschermen dan weet u nu beter.

Bestaande wijken NIET van het gas af.
Waarom moeten bestaande wijken van het gas af, terwijl de mensen in onze buurlanden juist worden gestimuleerd om over te stappen naar aardgas als verstandig alternatief voor hun kolen en olie? Bij een proefproject in Barendrecht is duidelijk geworden dat er geen draagvlak is onder de bevolking voor dit extreme plan van de GroenLinks wethouder.Voor nieuwbouw-woningen is het prima om alternatieve energie te proberen, maar bestaande wijken gaan niet van het gas af zolang er geen goed en goedkoper alternatief is.

Mogen we zelf onze burgemeester kiezen?
In ons land worden burgemeesters nog door de Koning benoemd en wat de burgers willen wordt niet gevraagd. Heel de wereld kiest de burgemeester maar hier wordt deze baan gegeven aan een partij-lid van de kartelpartijen in Den Haag. Middeleeuwse toestanden en een referendum mag hier ook niet. Dat moet veranderen.

Moeten er 3500 woningen bij komen? 
In Carnisse en Portland zijn er bijna 10-duizend huizen bijgekomen. Nu is er een plan om nog eens 3500 woningen te gaan bouwen achter het treinstation. Dat zal een merkbare extra druk geven op de infrastructuur en er zal werk voor deze mensen moeten komen. Het HvB is van mening dat ook Barendrecht een bijdrage zal moeten bieden om de woningnood op te lossen, maar wel in de juiste verhouding. Andere gemeenten hier in de buurt moeten ook hun bijdrage leveren. Het HVB denkt in aantallen van 300 tot 500 woningen in totaal waarbij veel ruimte moet zijn voor groen en recreatie.

Hebben we 6 wethouders nodig als 3 ook kan? 
NEE? Kies dan ook voor HvB.

Bent u het eens met subsidies (uw belastinggeld !) zoals voor de Kunst-club en de Bridge-club?
NEE?  Kies dan ook voor HvB.

Hebben we 30 raadsleden nodig als 20 ook kan? 
NEE? Kies dan ook voor HvB.

Moet Barendrecht bestuurlijk samengaan met Albrandswaard en Ridderkerk?
De gemeente Barendrecht is betrokken in een bepaalde mate van samenwerking met buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk, de BAR-organisatie.

HvB stelt de kritische vraag of er mogelijk belastinggeld bespaard kan worden voor de burger als die samenwerking verder zou gaan dan nu?  HvB wil een onderzoek naar de vraag of het goedkoper is voor de burger als de drie BAR-gemeenten volledig zouden samengaan. Dat onderzoek moet daar antwoord op geven en ook op de vraag wat de gevolgen zijn voor de burger van een fusie van deze drie BAR-gemeenten.

Over het eventueel samenvoegen wordt vaak heel sentimenteel gesproken door sommige partijen, alsof Barendrecht zijn “zelfstandigheid” zou kwijtraken en “Barendrecht moet Barendrecht blijven”. Er worden allerlei argumenten aangedragen waaronder ook:  Dat de afstand tussen de inwoner en het gemeentebestuur onnodig groot zou worden. Rotterdam is een buurgemeente van Barendrecht en is ongeveer 10 keer zo groot met 600-duizend inwoners; zou het echt zo zijn dat de Rotterdamse burger zich ongelukkiger voelt omdat er meer afstand zou zijn tot hun bestuur?

En dat de ambtelijke organisatie niet slagvaardig zou zijn? Er zijn in NL ongeveer 40 gemeenten met meer dan 100-duizend inwoners; moeten we echt geloven dat die een ambtenaren-organisatie hebben die niet slagvaardig is? Er is een breed gedragen inzicht dat de optimale gemeentegrootte ligt, ruim boven de 100-duizend inwoners.Sommigen zien het eventueel samenvoegen als een risico dat vermeden moet worden. Het HvB wil het belang van de burger vooropstellen en de burger zelf laten beslissen op basis van onderzoek dat moet aantonen dat dit eventuele samengaan ook gunstig is voor de burger als belastingbetaler. 

HvB programma (.pdf)
Wilt u toezending van het volledige HvB-programma (in .pdf), gebruik dan het contactformulier.